ALMENT:
Blandingsskov, med løvtræer med urterig bundvegetation, samt store partier med nåletræbeplantning.
Om foråret er skovbunden især præget af Hvid anemone og store mængder af Hulrodet lærkespore, iblandet Bingelurt og Vorterod.
Fredskov udgør sammen med Skytteskov og Næstved Øvelsesområde et kompleks af meget høj bidiversitets værdi.
Se galleri fra lokaliteten nederst.

ADGANGSFORHOLD:
SE KORT NEDERST PÅ SIDEN.

Det er muligt af parkerer på Kalbygårdsvej, det er blot vigtigt at indkørslen til skove bliver holdt fri. Der kan holde 3-4 biler. Fra Næstved køres af Ring Øst svinges til højre ad Kalbyrisvej når man kommer ud af Kalby Ris skov, svinges til højre af Skovvej som går over i Kalbygårdsvej.
Det er også muligt at komme fra Holme-Olstrup, her køres rundt om kirken, så man rammer Skovvej, som følges til man når Kalbygårdsvej. Her lander man i det nordøstlige hjørne af skoven.
Man kan med fordel cykle ud til Fredskov, kør af Skyttemarksvej ud til sving til højre ved kasserneanlægget (asfaltvej), gennem Skytteskov, ude af skove svinges til højre, hvorefter øvelsesterrænet krydses, på den måde kommer ind man midt i Fredskov (ved tankvognsværkstedet), og kan så vælge tage til højre, venstre eller lige ud. SE KORT NEDERST PÅ SIDEN.

ARTER:
Der er registret 826 arter, heriblandt 50 arter af natsværmer som ikke er behandlet her.
Vi har registret 320 arter, af disse er ca. halvdelen af arterne fra svamperiget. Specielt nåletræsbevoksningerne er rige på svampe, både spisesvampe og andre svampe. Her i blandt mange sjældne svampe:
Tenstokket rørhat, Bævretand, Ved-stråhat, Marcipan-skørhat, Blødkødet skørhat, Glatstokket indigo-rørhat, Dunstokket posesvamp og Krølhåret pragtbæger.
Skoven rummer også en del spændende planter og insekter.
SE HER Fredskov for PDF-fil med oversigt over alle arter vi har set efter år 2000.
Se nederst på siden med galleri af spændende arter fra lokaliteten.
Der er på kortet nederst markeret af ved gode områder til at finde svampe.

FREDNING, NATURPLEJE:
Der findes ingen fredninger!
Naturpleje af skoven er nok ikke muligt da den bliver drevet hårdt forstmæssigt, der er i 2017, og i 2018 fældet større områder sf nåletræer, og disse er desværre genplantet med nål.
SPOTSTED: Tilbage i 1930 – 1940 var dette område et ekstremrigkær, med mange spændende planter, desværre er området helt groet til med diverse træer, bunden er stadig meget vandmættet og der er en lille brunvandet sø inde i området. Det kunne være meget spændende at få området plejet for se om det ville vende tilbage til gamle dages storhed.