ALMENT:
I de store træk må Næstved øvelsesterræn kaldet græsland, området består af mange forskellige elementer. Bl.a. er der områder der kan betragtes som eng, som slette, som overdrev osv. Der er ikke skrænter, men dele af området er bakket i bløde linjer.
Der findes flere småsøer på området, disse er for 5 år siden blevet plejet, ved der er ryddet træer og anden vegetation langs bredden.

Området der i over 50 år har været brugt som øvelsesområde af GHR-kasernen, har ikke været sprøjtet eller gødet på nogen måde i den periode, og har i perioden været udsat for erodering ved kørsel med bæltekøretøjer hvilket har betydet at der har været store muligheder for både enårige planter, med nye blotlagte områder hvor der har været muligheder for spredning i de opkørte områder, og for flerårige planter med mange områder der har ligget uberørt.
I dag hvor området har været ”forladt” bliver det afgræsset af heste og køer, efter i flere år af have været plejet af stor mængde får. I de år fårene har græsset syntes græsningstrykket at have været for stort, da hele området er græsset helt i bund. Med de nye dyr kan der håbes der bliver øer af ugræsset vegetation så flerårige arter igen får lov blomstre. Det er meget sjældent der bliver holdt øvelse, specielt ses der ikke store køretøjer under øvelse, hvilket betyder der er mangel på eroderet, og fritlagt jord.

Øvelsesområdet der sammen med Skytteskov og Fredskov udgør en stor del (arealmæssigt) af naturen i Næstved Kommune er aldrig blevet undersøgt helt i bund. Det har mest været små og få områder der har været kikket på.
Området der krydses af 2 veje som deler det i 4 felter bør gennemgås med en tættekam ved f.eks. at bruge de opdelte 4 områder som separate partier.

ADGANGSFORHOLD:
Der er offentlig adgang til hele området, når der ikke er militære aktiviteter på området. Der findes skiltet ved adgangsvejene hvor aktiviteter fremgår.
Der er flere muligheder for parkering. Kun en af mulighederne byder dog på mulighed for flere biler.
For enden af Skyttemarksvej findes en større p.-plads (Parkering_2) hvor der er mulighed for at holde med flere biler, der er herfra mulighed for en god gåtur gennem Skutteskov ud til øvelsesterrænnet.
Parkering_1 findes ved svinge fra Skyttemarksvej ad Skovkilden, hvor der for enden af Skovkilden er mulighed for at holde med et par biler, denne mulighed er også en hot-spot parkering til Skytteskov.
Fra parkeringen skal man følge den asfalteret cykelsti der går under RingØst hvor det så er muligt at komme ind på øvelsesterrænnet.
Parkering_3 findes ved kører gennem Kalby Ris skoven ad Kalbyrisvej, svinge ind af Skovvej, hvor der er mulighed for holde (med en bil) lige ved indgangen til øvelsesterrænnet.
Parkering_4 er samme p-plads som kan bruges til Fredskov, og findes ved køre samme vej som til P.-lads 3, her fortsættes dog af Kalbygårdsvej til vejen slår et skarpt sving, hvor det er muligt at parkerer.
Parkering_5 er i Rønnebæk, hvor det er muligt at holde for enden af Gækhøjvej, med et par biler.

ARTER:
Der er registret i alt 980 arter (20-05-2018) for lokaliteten, 430 arter findes i egne arkiver.
Både de 980, og de 430 arter må være en meget lille del af arter der er mulighed for at finde på øvelsesterrænet. Ved en større og mere intens indsats på lokaliteten må antal af arter mindst kunne fordobles.

Næstved Kommunes mest spændende art findes på Næstved Øvelsesterræn.
d. 19-05-2010 og igen d. 20-05-2011 blev fundet en lille uanselig svamp i mørkhat gruppen, da svampen var ukendt for både os og diverse svampeeksperter i Danmark, blev 3 tørret eksemplar af svampen sendt til en svensk svampeekspert. I efteråret 2015 var der så svar på hvilket art svampen var.
Psathyrella arenosa en helt ny art for videnskaben, de tre danske eksemplar var sammen med 5 eksemplar fra en svensk lokalitet indgået i en videnskabelig ny beskrivelse at svampe.

Af andre spændende arter kan nævnes:
Tårnurt, Skarvgræs, Tykskulpet brønkarse, Farvereseda, Apion flavimanum, Stor vandkær, Blankbuk, Plettet smaragdlibel, Springfrø, Klitnymfetæge og Tjørne-pelssvirreflue, og mange flere.

Se galleri nedefor af nogle af de spændende arter.
SE HER Næstved øvelsesterræn PDF med registreret arter.

FREDNING, NATURPLEJE:
Da militæret forlod området blev der rejst fredningssag på området, fredningen gik på at der ikke måtte bebygges, ændres i landskabet, og der skulle være plejepligt på området.
Inde denne fredningssag blev afsluttet blev der dog indgået frivillig aftale mellem alle parter der var involveret som ejer, brugere og andre parter i sagen. Således at fredningssagers punkter skulle efterkommes, dog uden der var en egentlig fredning på området. Dog blev et mindre område fritaget således at Næstved kommune kunne anlægge omfartsvej (Ring Øst) i kanten af øvelsesterrænnet og efter en lille ændring af den oprindelige vejføring kun skar et lille hjørne af. Dette afskårne område er i dag et Hot-spot under Skytteskov.
Det er meget vigtigt at der bliver holdt øje med eventuelle ændringer i områdets tilstand, så der igen kan blive rejst fredningssag på Næstved Øvelsesterræn hvis kommune eller militæret ønsker ændring på området.

I dag (2018) plejes området ved afgræsning med køer og heste på hele området.
Det kunne være spændende hvis afgræsningen blev begrænset til afgræsning på ¼ af området hver år og der så skete en vekseldrift over en 4 årig periode. Det ville ligeledes gavne området hvis der igen blev lidt aktivitet med f.eks. bæltekøretøjer, så der blev fritlagt og eroderet jord i området.