Lokaliteter – efterhånde bliver der lavet beskrivelser – i det tempo som tiden nu giver