ALMENT:
Skytteskov er en del af skovkomplekset Kalby Ris.
Skoven er sammen med Fredskov og Næstved øvelsesterræn, en stor sammenhængende biodiversitets en lille guldåre i Næstved Kommune. Hvor Skytteskov indrammer den norlige ende af øvelsesterrænnet, og Fredskov den sydlige.
Skytteskov er en bladet løvskov, med indslag af nåletræer. I 2015 blev et løvskovsområde fældet, og er blevet genplantet med nåletræer, desværre!
Ring Øst skærer sig i udkanten igennem skoven og fortsætte ligeledes i kanten af øvelsesterrænnet og har  således isoleret et lille område, som er et biodiversitets HOTSPOT (se kort). Egentlig burde dette område skilles ud som egen lokalitet, men de sidste 20 år har det heddet Skytteskov!
Inden Ring Øst blev anlagt var det muligt at gå en rundtur i skoven. Nu må man vælge en af stierne, gå til man ”lander” ved Ring Øst, for så at gå retur sammen vej.
Skoven har langs den asfalteret vej en frodig og urterig underskov, med masser af insekter, og nogle svampe i efteråret.
Se galleri fra lokaliteten nederst.

ADGANGSFORHOLD:
Fra Næstved by køres ad Skyttemarksvej, forbi den gl. kasserne, kryds Ring Øst (rundkørsel), lidt inde i skoven kommer en P-plads på venstre, lige ved tanksanlægget, her er der plads til en del biler. NB. Noget af P-pladsen bliver ind i mellem brugt til opbevaring af jord, flis eller lignende.
Herfra er der flere gode veje til en tur i skov. Man kan fortsætte i den retning man kom kørende (se kort – rute 1), her vil i starten være forholdsvis åbent, efter et stykke tid kommer man til et hus, gå til højre ind i delvis lukket skov efter et lille stykke kommer man til et lille åbent område hvor der er betonunderlag, her flyver der sommeren igennem en del sommerfugle, bl.a. ses kejserkåbe her, lige som der er store mængder af den halvsjældne plante Skov-vikke. og det er et af de eneste voksesteder i Danmark for Hårfrugtet bjørneklo som nemt forveksles med Kæmpe-bjørneklo. Begge disse arter betragtes for invasive, og bekæmpes.
En anden mulighed er at gå af asfaltvejen over for P-pladsen (se kort – rute 2), vejen går ud til øvelsesterrænnet, der er flere stier som man kan nyde gå en tur af. Der er også en tredje mulighed, men denne er ind i Kalby Ris skov, som er en forholdsvis tæt bøgehøjskov.

En anden parkeringsmulighed er at dreje til højre på Skyttemarksvej, ad Skovkilen, lige ved indkørslen (venstre) til den gl. kasserne. Det er en asfaltvej, men den er smal så kør langsomt. Køres der i bund på Skovkilen kommer man til Skytteskovs HOTSPOT (se kort), her er det muligt at holde 3-4 biler.

ARTER:
Der er registret 1.601 arter (01-05-2018) i Skytteskov, de fleste arter er registreret på området HOTSPOT (se kort), mange af de fundne arter er insekter og kræver en indsats at få se, banke træer, banke/ketcher i græs og planter, ”fiske” i søerne. I søerne er der blevet udsat klokkefrøer af Næstved Kommune, i et forsøg på at redde arter i kommunen. Håber det lykkes!
I Skytteskov er her registeret i alt 374 forskellige arter, et spændende miks af dyr, planter og svampe.
Se galleri nedefor af nogle af de spændende arter.
SE HER Skytteskov PDF med registreret arter.

FREDNING, NATURPLEJE:
Der findes ingen fredninger!
Skoven har ind til militæret forlod Næstved henligget som delvis urørt skov, da militæret havde en aftale om brugsret, med ejeren. Nu er der begyndt at blive skovet, og ”ryddet op” i skoven.